Lilla Banan pay & play

Korthålsbana. Sex hål med längderna: 97 m, 123 m, 111 m, 62 m, 101 m och 79 m. Tee med konstgräs och greener med naturgräs. Området är utformat för rörelsehindrade och banan kan spelas av rullstolsburna och andra med funktionshinder.

Vi har även footgolfhål på vår korthålsbana. Medtag egna bollar.

Bokning - Bollränna alla dagar.

Våra träningsgrupper har företräde på banan. Den nyttjas ofta av vår ungdomsverksamhet. Lilla banan kan också vara bokad av arrangemang.

Vi frågor kontakta receptionen. 0243-220000.