Välkommen till Dalsjö Golf. Klubben med den omtalade Dalsjöandan.

Dalsjö Golfklubb bildades på hösten 1989. Målet var redan från början att fånga det stigande golfintresset i regionen, vilket vi lyckats bra med.

Dalsjö Golfs kärnvärden

Vision

Vi bjuder på Dalarnas bästa golfupplevelse i en välkommande och ständigt utvecklande miljö.

Värderingar

I Dalsjö Golfklubb är våra ledord - glädje, gemenskap och omtanke.

 Med stolthet kallar vi det Daljsöandan.

Glädje

Vi har roligt på banan och klubben.

Vi gläds med varandras framgångar och idrottsliga utveckling.

Vi smittar varandra med ett gott humör.

Gemenskap

Vi har en inkluderande och familjär atmosfär, där alla skall känna sig välkomna.

Vi uppskattar och värderar medlemmars engagemang.

Vi bygger långsiktiga och hållbara relationer med våra medlemmar, ledare, anställda, samarbetspartners och sponsorer.

Vi är alla goda ambassadörer för vår klubb.

Omtanke

Vi värnar om en trygg och välkommande miljö.

Vi visar hänsyn för vår golfbana och anläggning.

Vi spelar golf i banpersonalens arbetsmiljö och visar dem hänsyn och respekt.

Verksamhetsidé

Vi är en välkommande, inkluderande och hållbar plats där glädje, gemenskap, omtanke och idrott genomsyrar all verksamhet.