Lokala regler 2024

Golf spelas enligt gällande Regler för Golfspel, Spel- och tävlingshandboken kapitel 1, handicapreglerna, amatörreglerna samt följande Lokala regler och Tävlingsvillkor: Följande lokala regler gäller för allt spel på klubben såvida inget annat anges i samband med en enskild tävling.

PLIKT FÖR BROTT MOT LOKAL REGEL: Allmän plikt, alltså förlust av hål i matchspel eller två slags plikt i slagspel (om inget annat sägs i lokal regel eller eventuell tillfällig lokal regel).

1. Out of bounds, intern out of bounds (Regel 18.2)

a) Out of bounds anges med vita pinnar eller vit linje.

b) Intern out of bounds mellan hål 9 och hål 18 gäller endast vid spel av hål 9, vitsvarta pinnar.  Intern out of bounds avslutas vid svartvit pinne vid greenbunkern - 90 grader ut till vänster till vitsvart pinne. Vid spel av hål 18 är pinnarna oflyttbara tillverkade föremål och spelaren får ta lättnad utan plikt enligt Regel 16.1.”

2. Pliktområden (Regel 17)

a) Pliktområde på vänster sida om hål 4, hål 5, hål 8 och hål 17 är oändliga.

b) Om bollen ligger i pliktområdet hål 12 får spelaren förutom lättnad enligt R17, använda droppruta. Dropprutan finns vid orange vippa.

3. Speciella eller tvingande lättnadsförfaranden. Bollen träffar kraftledning

Om det är känt eller så gott som säkert att en spelares boll träffade en kraftledning under spelet av hål 11 räknas inte slaget. Spelaren måste spela en boll utan plikt från där det föregående slaget slogs. (se regel 14.6 för vad som ska göras).

4. Onormala banförhållanden (Regel 16) och integrerade föremål Mark under arbete

a) Områden i bunkrar där sand har förts bort av rinnande vatten, vilket gett upphov till djupa fåror genom sanden. Lättnad ges för bollens läge, ej för stans.

b) Myrstackar på banan.

c) Berg i dagen på områden som klippts till fairwayhöjd eller lägre.

d) Grusade dräneringssträngar med synligt grus på spelfältet.

5. Förfarande vid dåligt väder och avbrott i spelet vid tävlingsrond. Sätt att avbryta och återuppta spelet.

Ett avbrott i spelet på grund av en farlig situation kommer att signaleras med en lång signal. Alla andra avbrott kommer att signaleras med tre signaler (upprepade gånger). Spelarna skall återsamlas i klubbhusområdet. I båda fallen kommer återupptagande av spelet att signaleras med två signaler (upprepade gånger). Plikt se Regel 5.7b.
Anmärkning: När spelet är stoppat på grund av en farlig situation, är alla övningsområden också stängda.

6. Scorekortsansvar

Regel 3.3b(2) har modifierats på detta sätt:
Om en spelare vid en tävlingsrond lämnar in ett scorekort utan att hålresultaten har intygats antingen av spelaren, markören eller båda, får spelaren den allmänna plikten (två slag).
Plikten läggs på det sista hålet av spelarens rond.

Anmärkning: Har Tävlingsledningen anmodat digital scorekortshantering gäller den rutinen för underskrift av scorekort.

 

Markeringar som definierar eller identifierar gränser på en golfbana

Pinnar, plattor eller linje med färg, innebörd och vad de innebär enligt regel.

Banmarkeringspinnars färger och vad de betyder

Markering

Innebörd

Regel

Röd

Pliktområde

17

Vit

Out of bounds

18

Vit-svart

Intern Out of bounds

18

Blå

Onormala banförhållanden

16

Blå/grön

Onormala banförhållanden, spelförbudszon

Lättnad utan plikt för störande inverkan av spelförbudszonen måste tas

16.1f

 

Reviderade av Dalsjö GK:s styrelse 2024-03-17

Godkända av Dalarnas Golfdistriktsförbund 2024-03-20