Partners

Du som är företagare - känn Dig välkommen att engagera Ditt företag inom Dalsjö Golf & Business Club! Vi erbjuder aktiviteter inom friskvård, personalutveckling och naturupplevelser. Engagemanget skapar nya affärsrelationer och Ni får ta del av aktuella händelser i vårt samhälle genom våra aktiviteter.

Du som är intresserad av att veta mer om Dalsjö Golf & Business Club, kontakta:

Jens Bergenström vd/klubbchef
jens@dalsjogolf.se
0243-220000

Bakgrund

I samband med att golfprojektet Dalsjö började förverkligas 1990 startade även Dalsjö Golf & Business Club. Det blev snabbt en ryggrad i vår verksamhet och byggde på engagemang och samarbete i en förtroendefull anda. Med en stabil ekonomisk grund började nätverket byggas. Genom våra aktiviteter lärde företagen känna varandra och började göra affärer med varandra. Många av de företag som fanns med vid starten finns med än idag. Det ser vi som ett gott betyg för verksamheten inom Dalsjö Golf & Business Club.

Nuläge

Idag finns ca 50 företag inom Dalsjö Golf & Business Club och är spridda över många olika branscher, vilket är en av våra styrkor. Vi fortsätter att genomföra aktiviteter som stimulerar nätverket och bjuder på inblickar och kunskap om händelser i det lokala näringslivet. Vi har lätt för att "öppna dörrar" till intressanta föredragshållare.

Vision

Inom Dalsjö Golf & Business Club vill vi fortsätta att utveckla värdegemenskapen och nätverket Dalsjö Golf. Vi vill stärka mötesplatsen Dalsjö genom intressanta aktiviteter. Vi vill fortsätta att satsa på och utveckla våra ungdomar genom att direkt stödja vår GreenTeam-verksamhet. Här hittar vi morgondagens anställda i företagen!