Hyra och boka golfbil och golfvagn

 

Boka gärna golfbilen i samband med att starttiden bokas i Min Golf.

För att få hyra och köra en golfbil krävs körkort med minst behörighet B.
Golfbilarna ska framföras i nyktert tillstånd. Samma regler som för bilkörning gäller.
Vid oaktsamhet ansvarar föraren för skador på bilen.

Observera att väder- och markförhållanden kan göra att biluthyrning stoppas.

Användande av privat golfbil på banan kan tillåtas efter överenskommelse. Kontakta kansliet.

Hyra golfvagn, golfbil. Priserna gäller för 18 hål
Hyra av golfvagn: 60 kr
Hyra av golfbil: 400 kr
Hyra av golfbil med intyget "Tillstånd att använda transportmedel": 200 kr
(Kortet "Tillstånd att använda transportmedel" skriver hemmaklubben ut.)