Bli medlem och upplev Dalsjö Golf

En naturskön golfbana mellan Falun och Borlänge.

Strax intill Dalsjö By ligger denna natursköna golfbana som bjuder på 18 fantastiska golfhål med stor variation. Banan är en lätt kuperad park- och skogsbana.

Här finns också Lilla banan - en sexhåls korthålsbana med pay & play, den har konstgrästees och greener med naturgräs. Banan kan även spelas av rullstolsburna.

På anläggningen finns även en golfstudio med högteknologisk utrustning för sving- och videoanalys och för simulatorspel vintertid.

Aktier
Projektets investering bygger på medlemsfinansiering. Du som är 26 år eller äldre, kan välja på att köpa en A-aktie eller B-aktie i Dalsjö Golf AB, som ger dig en spelrätt i Dalsjö GK. Dalsjö Golf AB och Dalsjö GK har upprättat ett, av Svenska Golfförbundet godkänt, nyttjanderättsavtal som reglerar förhållandet mellan parterna.
Genom att köpa en A-aktie eller B-aktie i Dalsjö Golf AB blir du automatiskt medlem i Dalsjö Golfklubb genom att lösa den aktuella årsavgiften, vilken är 1 800 kronor lägre om du köper en A-aktie än om du köper en B-aktie.

Aktier till salu

Det finns även en möjlighet att vara årsmedlem, vilket innebär att du erlägger en högre årsavgift men inte köper aktie.

Medlemskap och avgifter avser 2024

A-aktie medlem

4900 kr/år

Genom att köpa en A-aktie i Dalsjö Golf AB blir du automatiskt medlem i Dalsjö Golfklubb genom att lösa den aktuella årsavgiften, vilken är 1 800 kronor lägre om du köper en A-aktie än om du köper en B-aktie.

  •   Fullvärdig medlem

B-aktie medlem

6700 kr/år

Genom att köpa en B-aktie i Dalsjö Golf AB blir du automatiskt medlem i Dalsjö Golfklubb genom att lösa den aktuella årsavgiften.

  •   Fullvärdig medlem

Årsmedlem

8000 kr/år

Medlemskap utan aktieinnehav.

  •   Fullvärdig medlem

Greenfeemedlem

Greenfeemedlem
4200 kr/år

Greenfeemedlem med barn <5 år
3300 kr/år

Medlemskapen innebär att dalagreenfee betalas vid spel på Dalsjö.
5 st personliga greenfee-checkar ingår, giltiga 2024.

Senior U25

4700 kr/år

Senior U25, 22-25 år.

Junior, Knatte

Äldre junior
Född 2003–2006
3250 kr/år

Yngre junior
Född 2007–2011
2650 kr/år

Familjerabatt 200 kr för äldre och yngre junior(ej knatte) med förälder
som är fullvärdig medlem (årsmedlem, A-aktie eller B-aktie) i Dalsjö Golf.


Knatte

Född 2012 eller senare
1950 kr/år

Senior Ö25

4800 kr/år

Högskolestudent är en medlemstyp som innebär att man enbart erlägger årsavgift och inte behöver köpa en aktie.
Mecenatkort ska uppvisas.

Paragolf

400 kr/år

inkl. spelrätt Lilla banan

Fler medlemstyper

Nybörjare år 1 senior inkl. Grönt Kort-kurs. Född 2002 eller tidigare. Pris 4300kr

Nybörjare år 1 junior inkl. Grönt Kort-kurs. Född 2003 eller senare. Pris 2150kr

Året efter Grönt Kort-kursen blir man automatiskt Nybörjare år 2.
Årsavgifter 2024 för Nybörjare år 2: 4800kr senior / 1950kr junior.