Dalsjö Golf

är samlingsnamnet för Dalsjö Golfklubb som är en ideell förening och Dalsjö Golf AB, driftbolaget.
Dalsjö GK är majoritetsägare i Dalsjö Golf AB. Golfklubben ansvarar för den idrottsliga verksamheten och aktiebolaget för bana, drift och personal

Dalsjö Golfklubb styrelse 2024

Glädje-Omtanke-Gemenskap, är våra värdeord i Dalsjö Golfklubb.
Styrelsen väljs enligt stadgarna på höstårsmötet.

För kontaktuppgifter: e-mejl och mobilnr. gå till Min Golf. - Mina inställningar - Mitt medlemskap och spel.

Ordförande Jan Hedman
Sekreterare Anders Fyhr
Kassör Anna Halvarsson
v.ordförande Peter Nilsson
Ledamot Simon Boethius
Ledamot Therese Angel
Ledamot Carolina Sandström
Adjungerad
ungdomsrepresentant
Othilia Angel

Suppleant Johan Nestor
Suppleant Åke Nilsson
 Valberedning, ordf. Lars Pettersson
 Valberedning PeO Karlström
 Valberedning Christer Grabb

 

Dalsjö Golf AB styrelse 2024

Dalsjö Golf AB väljer styrelse på bolagsstämman som hålls på våren.

För kontaktuppgifter: e-mejl och mobilnr. gå till Min Golf. - Mina inställningar - Mitt medlemskap och spel.

 

Åsa Willemark Ordförande
John Haglund Ledamot
Peter Björklund Ledamot
Patrik Fäldt Ledamot
Johan Nestor Ledamot
Jan Hedman

Ledamot
DaGK representant
Jens Bergenström Adjungerad, vd/klubbchef