Intervju Micke Lagestam

Publicerat: 2024-04-23 23:07

Banchefen som började som säsongsarbetare 1994

Hej Micke, ny säsong i antågande, vilken i ordningen blir det för dig som banchef?
Jag började som säsongsarbetare på Rättviks golfbana 1994 och mitt första uppdrag som ansvarig för banskötseln fick jag år 2000 på Samuelsdals GK, så detta blir alltså mitt 31:a år i branschen och mitt 25:e år som banchef.

Hur ser bemanningen ut på banan i år?
I år kommer vi vara sju stycken på banan.
Marek gör sin tredje säsong på Dalsjö Golf, Greg gör sin andra säsong hos oss och sen har vi två nya killar, Mirek och Kamil.

Anton är assisterande banchef samt ansvarig för vår maskinpark och bevattning.
Kent ser i huvudsak till att det är ordning och reda runt driving-rangen, parkeringen och klubbhuset samt att han assisterar Anton med att hålla maskinerna i så bra skick som möjligt.

Hur tycker du det ser ut inför säsongen?
Det ser betydligt bättre ut i år jämfört med de senaste två åren. Vi har dock en del svampskador på greenerna, men jag räknar med att dessa ska läka ihop relativt snabbt bara värmen kommer.
Vi vidtar också en hel del skötselåtgärder så som vertikalskärning, hjälpsådd och dress mm, för att påskynda läkningsprocessen med dessa skador.

Några speciella projekt att jobba med under säsongen?
Vi har inför säsongen jobbat med en banutvecklingsgrupp och vi har beslutat att vi kommer att jobba lite extra med våra tees och bunkrar för att nå en jämnare och högre standard på dessa.
 
Vi har som mål att färdigställa ett nytt tee 47 på hål 4 under våren/försommaren och till hösten renovera tee 54/57 på hål 5, tee 57/54 på hål 8 samt att bygga ett nytt tee 60/57/54/47 på hål 10.

Vi hoppas att kunna bygga om på hål 10 och vill att tee ska flyttas snett fram åt höger (nuvarande högruff) och hålets längd från tee 57 beräknas bli 130–150 m och från tee 47 100–120 m.
Om tiden räcker till så planerar vi även att bygga ett nytt tee 47 på hål 12 som ska placeras närmare dammen.

Vi har en del "onödiga" bunkrar som väldigt sällan är i spel men ändå kräver lika mycket skötsel som de övriga, så för att spara tid och pengar har vi beslutat att lägga igen och justera en del av våra bunkrar. Hål 3, fairwaybunker på vänster sida, ca 100 m till green, läggs igen. Hål 13, bunker bakom greenen läggs igen. Hål 17, höger greenbunker läggs igen.

Vi i banutvecklingsgruppen har en gedigen lista på vad vi vill förbättra och renovera på vår bana och dessa projekt är vad vi beslutat att prioritera och det vi anser är rimligt, både tidsmässigt och kostnadsmässigt, att genomföra under säsongen 2024.

Eftersom alla ställer frågan, när öppnar banan och den är helt omöjlig att svara på så vänder vi på frågan, vad är det som krävs för att vi ska öppna banan?
För det första så måste all tjäle i marken släppa så banan har möjlighet att torka.
För det andra så måste vi se att vi har tillväxt på gräset för att det ska ha en chans att läka skador så som nedslagsmärken, torvmärken, slitage från klippare mm.

Svaret på frågan, vad som krävs för att vi ska öppna banan, är alltså värme.
Medans vi väntar på att den ska anlända så förbereder vi allt vi kan för att vi ska kunna öppna banan så fort som möjligt.

Du har ju jobbat på flera olika anläggningar, vad är Dalsjös styrkor?
Bra och strukturerad ledningsgrupp med korta beslutsvägar, duktiga och kunniga medarbetare och bra kommunikation med övriga avdelningar, så som kansli, shop och restaurang.

Sist, men absolut inte minst, har vi ju förstås alla trevliga medlemmar som utgör grunden till Dalsjöandan.
Jag upplever att det är fantastiskt trevlig och familjär stämning här på klubben.

Pegkoppars vara eller inte vara diskuteras i golfsverige, vi har inga, varför?
Vi har beslutat att inte ha peg-koppar av flera anledningar. Rent estetiskt så tycker inte vi att det passar in på ett tee. Kopparna har en tendens att bli askkopp, snusuppsamlare och papperskorg.

Det "kostar" tid för personal att sköta dessa.
Man kan tycka att det inte tar så lång tid att tömma kopparna, men utslaget på en hel säsong så blir det en ansenlig summa timmar.
Den mest avgörande anledningen till att vi inte har peg-koppar är att det är ett rent "hitte på".
Då de allra flesta pegar är gjorda av trä, så går det alldeles utmärkt att slänga de trasiga pegarna i ruffen, där de klipps sönder, eller i skogen där de förmultnar och återgår till sitt ursprung.

Om man har en peg av plast som går sönder, så kan man stoppa den i fickan eller i sin bag och slänga den i närmsta papperskorg.
Det går även bra att göra samma sak med den trasiga trä-pegen som med trasiga plast-pegen om man så vill.

Någon hälsning inför säsongen?
Det ska bli fantastiskt kul för oss som jobbar här att träffa er alla igen!
Vi är ivriga att få öppna upp portarna så fort som det bara går och se alla "kalvar på grönbete".

En liten påminnelse i högsta välmening bara.
Vi vet alla att det är lätt att uppslukas av spelet, oavsett om det går bra eller dåligt.
Vi är oändligt tacksamma om ni vill spara lite av er uppmärksamhet till att laga nedslagsmärken, kratta bunkrar och lägga tillbaka uppslagen torv.
Tillsammans gör vi Dalsjös golfbana bättre!

Välkomna!

// Micke