Tävlingsvillkor 2020 komplettering from 1 juli Dalsjö Golf följer SGF och Folkhälsomyndighetens råd, rekommendationer och riktlinjer för genomförande av tävlingar genom att:-följa de Tillfälliga kompletterande tävlingsvillkoren från 1 juli
-ta del av Covid-19-vägledningen gällande regler för golfspel
-Inte arrangera egna tävlingar eller klasser för gruppen spelare 70 år och äldre och spelare i riskgrupp. Gruppen bör inte vara tävlingsledare.

Tävlingsvillkor för tävlingar arrangerad av Dalsjö golfklubb from 1 juli 2020.
Tävling genomförs enligt de tillfälliga kompletterande tävlingsvillkoren från 1 juli och Covid-19 vägledning gällande regler för golfspel därefter enligt Dalsjös tävlingsvillkor & lokala regler.

Kompletterande tävlingsvillkor
• med start från ett och samma hål (en tee), d v s utan gemensam (kanon)start på banan,
• utan gemensam samling vid klubbhus eller första tee,
• utan trängsel eller köbildning på tränings- och övningsytor och med erforderligt avstånd mellan utslagsplatserna,
• utan gemensam måltid i inomhuslokal eller tält och
• utan gemensam prisutdelning.

Tävlingsledningen uppmanar deltagare att:
• stanna hemma om du är sjuk eller har symtom,
• ankomma till klubben max en timme före sin starttid,
• lämna klubben senast en timme efter avslutad rond och
• undvika att använda anläggningens omklädningsrum,
• spelare 70 år och äldre och spelare i riskgrupp deltar på eget ansvar.

Kompletterande ordningsföreskrifter för tävlingar arrangerad av Dalsjö golfklubb from 1 juli 2020. Resultathantering i slagspel (Regel 3.3b)
Metod för resultatrapportering i slagspel
Alternativ för spelaren att föra score:
• Via appen OnTag digitala tävlingsscorekort – länk till manual kommer
eller
på eget scorekort som rapporteras muntligen eller fotas och skickas med SMS till tävl.ledning.
• Spelaren anger själv sin hålscore i OnTag eller på scorekortet,
• samt anger även markörens hålscore i OnTag eller på sitt scorekort (inget byte av scorekort med markör). Ange markörens namn på scorekortet.
• markören intygar spelarens score verbalt till spelare som sedan själv signera ”Markör/sign”-rutan på scorekortet att detta genomförts om scorekortet fotas och sen skickas med SMS till tävlingsledningen.
• Spelaren rapporterar in scoren till tävlingsledning enligt tävlingens information Denna ordningsföreskrift innebär att det tillfälligt tillåts en metod för resultatrapportering i slagspel som inte helt överensstämmer med Regel 3.3b eller normala rutinerna enligt Regel 3.3b.
Flaggstången
• Spelare bör låta flaggstången stå kvar i hål. Brott mot denna ordningsföreskrift är inte pliktbelagt men ingår i det uppförande som förväntas av alla spelare enligt Regel 1.2a. Hål
• Spelare bör, av hänsyn till andra, använda handske när bollen tas upp ur hålet. Brott mot ordningsföreskrift är inte pliktbelagt men ingår i det uppförande som förväntas av alla spelare enligt Regel 1.2a.
• Bollen ska anses hålad och ronden vara en handicaprond när en boll har stannat efter ett slag och någon del av bollen är under greenytan, även om inte hela bollen är under markytan. Om ingen del av bollen är i hålet under greenytan är bollen inte hålad och måste spelas som den ligger.
Bunker - krattor har tagits bort i bunkrar
• Spelare uppmanas att efter slaget jämna ut bunkrar med sin fot eller en klubba. Brott mot ordningsföreskrift är inte pliktbelagt men ingår i det uppförande som förväntas av alla spelare enligt Regel 1.2a.
•Tillfällig lokal regel from 1 juli 2020. Tillåtet med lägesförbättring en klubblängd i bunker, dock ej närmare hål. Ronden är ändå giltig som handicaprond.

I alla tävlingar ska information kring villkoren skrivas in i publicering i Min Golf.
Information om Folkhälsomyndighetens rekommendationer ska också medfölja det bekräftelsemejl som går ut till deltagarna någon dag före speldag. Mall texter för publicering tas fram.


Styrelsen /Dalsjö Golfklubb 2020-06-16

Dalsjö Golf