FRÅGA PETER!Golfreglerna är svåra, många och visst har vi alla golfare någon gång råkat ut för att vi stått där och inte vetat vad som gällt?

Nu kan vi i Dalsjö GK skryta med att vi har en egen frågespalt om regler och vad som där hör till.

Peter Björklund, medlem i Dalsjö GK, golfdomare sedan 1998 och de senaste tio åren som förbundsdomare, svarar på våra medlemmars frågor.Peter har en status så att han får vara domare på de proffs-tourer som finns här i Norden, t ex SGT Tour. Han är också ansvarig för utbildning av distriktets befintliga och nya domare.
.Som en sorts ”medlemsförmån” kan Du ställa frågor till Peter.

Kom ihåg: ingen fråga är för liten eller kan verka självklar. Ställ Din fråga till Peter så får Du svar här på hemsidan!

Du kan ställa dina frågor via e-post eller ringa till Peter på tel 070-555 8098.


Fråga:
Mitt utslag gick mot dammen på hål 8. Vi i "bollen" var övertygade att den gått i. Jag droppade en boll i flagglinjen, men innan jag hunnit slå ett slag hittar min medtävlare urspungsbollen (spelbar) i hindret. Har jag satt en ny boll i spel?

Svar:
Du har använt dig av regel 26-1 (Vattenhinder och lättnad) och den säger att "om det är känt eller så gott som säkert att bollen är i vattenhindret" får du droppa en ny boll på flagglinjen (gula markeringar) och som ytterligare alternativ vid sidovattenhinder (röda markeringar) droppa inom 2 klubblängder. När du droppade en ny boll blev det din boll i spel och orginalbollen är "förlorad".
Det som eventuellt kan hända efter att du droppat bollen och sedan hittar orginalbollen så kanske du ser att skärningspunkten som du droppade var felaktig. Du skall då lyfta den droppa boll och utan extra plikt droppa på rätt ställe.

Korta svaret: När du droppar enligt en regel så blir det din boll i spel och du får inte spela på orginalbollen.


FRÅGOR OCH SVAR FRÅN H55 SPELET
Regelfråga 1: 15 augusti

Det hände:
I en slagtävling har spelarna fått starttiden 09.00 och spelordningen A, B och C. Spelare A och B står då på tee men C står vid sin bil och pratar i telefon.
A slår ut 09.00 och därefter B. C kommer till tee 09.02 men precis i tid att slå ut i rätt ordning.

Vad gäller?

1. Ingen plikt. C kom i tid eftersom han skulle slå ut sist.
2. Ett slags plikt eftersom C fanns inom klubbområdet men inte på tee.
3. Två slags plikt eftersom C inte fanns på tee 09.00

Rätt svar på regelfrågan ”Slå ut i tid”
3. Två slags plikt. Regel 6-3a/2. Alla spelare måste finnas på
    startplatsen 09.00 beredda att spela. Spelordningen har ingen
    betydelse

Regelfråga 2   19 augusti

Vid slagspel ligger spelarens boll bakom en buske. När spelaren ska slå sitt slag sätter han foten på en gren som han trycker ned till marken för att den stör honom i hans baksving. Vad gäller?

A) Spelaren får ett slags plikt.
B) Spelaren får två slags plikt.
C) Spelaren får ingen plikt om han tar bort foten och "återställer" grenen innan han slår - i annat fall får han två slags plikt.
D) Spelaren är diskvalificerad

Rätt svar: B  Två slags plikt

Regelfråga 3   22 augusti

Spelare A puttar på green och får flaggstången passad av spelare B.
Bollen närmar sig hålet, men flaggstången har fastnat och B kan inte få
Upp den ur hålet. Bollen träffar flaggstången. Vad blir påföljden?

A. Ingen plikt
B. A får 2 slags plikt
C. B får 2 slags plikt

Rätt svar:    B.   A får 2 slags plikt  Regel 17- 3

Regelfråga 4   27 augusti

Förra torsdagen hamnade Rune Sjöö med sin boll ca 2 dm till höger ( i spelriktningen) om sista svartvita pinnen på hål 18. Eftersom Rune är högerspelare kunde han inte slå ett normalt slag därifrån. Vad gäller?

A. Spela bollen som den ligger eller förklara bollen ospelbar och droppa med 1 slags plikt
B. Ta bort den svartvita pinnen och slå
C. Fri dropp inom 1 klubblängd från närmaste bollpunkt


Rätt svar: C
Intern Out-of-bounds
När du spelar hål 18 för du lättnad för svart/vit pinne som stör dins stans eller sving. Hitta närmaste bollpunkt och droppa bollen inom 1 klubblängd
OBS Out of bounds pinnar, vita eller svart/vita får du aldrig lyfta – gör du det får du 2 pliktslag.

Regelfråga 5   30 augusti

I vilket eller vilka av följande fall måste bollen återplaceras?


A. När spelaren korrekt har droppat för boll i vattenhinder och bollen, efter att ha legat still några sekunder, rullar tillbaka ned i hindret.
B. När spelaren en blåsig dag lägger tillbaka sin boll på green och bollen, efter att ha legat stilla några sekunder, rullar iväg ned i en bunker.
C. När en kvist kommer blåsande och flyttar spelarens boll som ligger på fairway.

Rätt svar: C
                
Något utomstående har rubbat bollen. Regel 18-1. Dec.18-1/6. Om bollen påverkas av vinden själv (inget utomstående) eller rullar av sig själv måste den spelas från sitt nya läge.

Regelfråga 3 september         

Förra tisdagen på hål 2 slog Sven-Olov Z bollen till vänster mot vattenhindret. Ingen såg om bollen gick ned i hindret. Alla i bollen letade i slänten mot vattnet utan att hitta bollen. Alla i bollen var säkra eller i alla fall så gott som säkra att bollen gått ned i vattenhindret. S-O droppade bollen där han trodde att bollen skar hindergränsen och spelade in bollen på green? När S-O gick upp på green upptäckte han sin ursprungliga boll, som hade gått förbi hindret. S-O plockade upp den och fortsatte på den andra bollen. Gjorde S-O rätt eller vad är det som gäller?


A. Sven-Olov skulle ha gått tillbaka till tee och slagit en ny boll
B. Sven-Olov gjorde det rätta och droppade med 1 slags plikt
C. Sven-Olov gjorde det rätta och droppade med 1 slags plikt men skulle ha haft 2 slags plikt ytterligare för spel från fel plats.

Rätt svar B
Sven-Olov gjorde rätt.  Alla var säkra eller så gott som säkra på att Sven-Olovs boll var i vattenhindret så regel 26-1 gäller och S-O droppade och spelade bollen enligt regeln. Är man inte ”säker eller så gott som säker” så finns bara regel 27 kvar – förlorad boll och spela en boll från föregående plats alltså tee i det här fallet

Regelfråga     4 sept.

Spelaren droppar för ospelbar boll och bollen rullar till samma ospelbara läge. Vad kan spelaren göra?

A. Droppa om utan plikt
B. Med ett slags plikt droppa om bollen på samma plats
C. Med ett slags plikt välja något av nedanstående alternativ:
  • Spela en boll så nära som möjligt från föregående plats
  • Droppa en boll bakom den punkt där bollen låg på en direkt linje mellan den punkten och hålet bakåt (flagglinjen)
  • Droppa en boll inom två klubblängder från den punkt där bollen låg, men inte närmare hålet
  Rätt svar C

Regelfråga     10 sept.

Markering av bollen på green.

När spelaren markerar bollen på green råkar han peta till bollen så att den rullar ca 2 cm framåt. Spelaren lägger ned sin markeringsknapp där markeringsknappen skulle läggas om bollen hade varit kvar på ursprungliga plats. Vad gäller?

A. Ingen åtgärd
B. 1 slags plikt

I stället för att lägga markeringsknappen enl. ovan lägger spelaren markeringsknappen bakom bollens nya läge alltså
ca 2 cm för långt fram. Vad gäller?

A. Ingen åtgärd
B. 1 slags plikt
C. 2 slags plikt
D. Spelaren blir diskvalificerad

Rätt svar: A  


Dalsjö Golf