Frågor om golfreglerna som gäller from 2019


De nya golfreglerna from 2019 är enklare än de som gällde tidigare men med nytt så blir man osäker - vad är det som gäller! 

Nu kan vi i Dalsjö Golf skryta med att vi har en egen frågespalt om dom nya golfreglerna och vad som där hör till.

Peter Björklund, medlem i Dalsjö GK, golfdomare sen 1998 och förbundsdomare från 2007, svarar på våra medlemmars frågor. Peter har en domarkategori att vara domare på de proffstourer som finns här i Norden, t.ex SGT Tour. Han är också ansvarig för utbildning av distriktets domare.

Ingen fråga är för liten eller kan verka självklar.

Ställ Din fråga till Peter via e-post eller ring på tel 070-555 8098.


Dalsjö Golf