Dalsjö Golfklubb

Dalsjö Golfklubb bildades på hösten 1989. Golfbanan är belägen mellan Falun och Borlänge, intill Dalsjö by. Målet var redan från början att fånga det stigande golfintresset i Falun-Borlänge regionen, vilket vi lyckats bra med. Ca 95% av våra medlemmar bor i närområdet.

I dagsläget har golfklubben ca 1 150 medlemmar, varav ca 175 är juniorer. Vi arbetar aktivt med nyrekrytering och har målsättningen att nå 1 300 medlemmar.

Inom golfklubben ligger fokus på golfen som idrott. Samtliga som sitter i styrelsen för golfklubben har ett specifikt ansvarsområde. Vi har fyra kommittéer - Green Team (juniorer), elit, seniorer och klubbtävlingar. I seniorkommittén finns ansvariga för fem olika delområden - damer 22+, herrar 22+, damer 55+, herrar 55+ samt klubbkvällar.

Dalsjö Golfklubb är majoritetsägare i Dalsjö Golf AB, där man äger 67%. I och med detta har man inom klubben fastlagt riktlinjer för driften av Dalsjö Golf, dessa kan du läsa här.


FiltypFilnamnFilstorlekÖppna
Acrobat Reader Medlemsansökan 201441,24 kb Open


Dalsjö Golf