Dalsjö Golf AB

Dalsjö Golf AB är ett serviceföretag till Dalsjö Golfklubb. Bolaget bildades 1 maj 1990 av fem stiftare och fyra huvudmarkägare. Under åren har ca 100 st aktier med spelrätt sålts i bolaget till företag eller privatpersoner. Bolaget äger golfbanan samt samtliga fastigheter och inventarier.

Genom ett nyttjanderättsavtal som är godkänt av Svenska Golfförbundet regleras de ekonomiska förutsättningarna mellan klubben och bolaget.

Dalsjö Golfklubb förvärvade under 2004 1 245 st aktier av de fem stiftarna och får därmed majoritet med 67% ägande i bolaget.
Genom den här affären tryggade klubbens medlemmar inflytandet och blev en aktiv ägare i bolagets framtida verksamhet.

Bolaget kan idag dra av 25% som ingående moms på driftskostnader mot att betala 6% moms på serviceavgifter och greenfeeintäkter. Här finns en momsvinst varje år på ca 60 000 kr.

BOLAGETS INTÄKTER

 1. Serviceavgifter ifrån Dalsjö GK:s medlemmar
 2. Dalsjö Golf & Business Club – sponsorverksamheten
 3. Greenfee
 4. Företagsgolf
 5. Kundaktiviteter
 6. Arrendeavtal med shop och krog

BOLAGETS KOSTNADER

 1. Personalkostnader. Anställer all personal som även utför tjänster till klubben
 2. Banans drift inkl arrenden till markägare
 3. Dalsjö Golf & Business Club
 4. Fastighetsförvaltning
 5. Administration
 6. Räntekostnader
 7. Avskrivningar

Projektet Dalsjö Golf kommer fortsättningsvis att drivas som en ideell förening, Dalsjö GK, samt ett driftbolag, Dalsjö Golf AB.

Dalsjö Golf