Medlemskap i Dalsjö Golf 2018

Det finns ett antal olika alternativ till medlemskap i Dalsjö Golfklubb. Nedan kan du läsa om de olika alternativen.

Vid funderingar på medlemskap kontakta Tony Mullborn på tony.mullborn@dalsjogolf.se eller 0243-22 00 95 eller 070-555 81 29.

Medlemsansökan kan laddas ner här.

Aktier
Projektets investering bygger på medlemsfinansiering. Du som är senior, 26 år eller äldre, kan välja på att köpa en A-aktie eller B-aktie i Dalsjö Golf AB, som ger dig en spelrätt i Dalsjö GK. Dalsjö Golf AB och Dalsjö GK har upprättat ett, av Svenska Golfförbundet godkänt, nyttjanderättsavtal som reglerar förhållandet mellan parterna.
Genom att köpa en A-aktie eller B-aktie i Dalsjö Golf AB blir du automatiskt medlem i Dalsjö Golfklubb genom att lösa den aktuella årsavgiften, vilken är 1 800 kronor lägre om du köper en A-aktie än om Du köper en B-aktie.

Det finns även en möjlighet att vara årsmedlem, vilket innebär att Du erlägger en högre årsavgift men inte köper aktie.
För personer födda 1993-1997 har vi en medlemskapstyp, Senior U25, som innebär att man enbart erlägger årsavgift och inte behöver köpa en aktie.
För Dig som ännu inte blivit senior gäller att man enbart betalar en årsavgift som varierar med åldern enligt nedan.

Seniorer är födda 1997 och tidigare men skyldighet att betala A - eller B - aktieavgiften gäller personer födda 1992 och tidigare.

Greenfeemedlem
Man betalar en årsavgift och får reducerad greenfee 270 kronor vid varje speltillfälle på Dalsjö GK. Antalet greenfeemedlemskap är begränsat i klubben.

Nybörjarmedlem Senior
För 2 800 kronor erhåller du både nybörjarkurs och nybörjarmedlemskap under 2018. För 1 700 kronor erhåller du nybörjarkursen utan medlemskap.

Nybörjarmedlem Junior
För 1 400 kronor erhåller du både nybörjarkurs och nybörjarmedlemskap under 2018. För 1 095 kronor erhåller du nybörjarkursen utan medlemskap. Gäller till och med det år man fyller 20 år.

Småbarnsförälder <5 år
En medlemskapsform för Dig som har barn under 5 år och kanske inte vet hur mycket Du kommer att spela under året. Årsavgiften är 2 000 kronor och dalagreenfee tillkommer vid spel.

Medlemskap
seniorer
A - Aktie
Aktier säljs av våra medlemmar, se aktietorget. Årsavgift enligt nedan.
B - Aktie
Aktier säljs av våra medlemmar, se aktietorget. Årsavgift enligt nedan.Årsmedlemskap

Årsavgift 6 300 kr.

Greenfeemedlem

Årsavgift 2 900 kr samt dalagreenfee vid spel
på Dalsjö.

Småbarn <5 årÅrsavgift 2 000 kr samt dalagreenfee vid spel
på Dalsjö.
Senior U25Födda 1993-1997, årsavgift enligt nedan.
NybörjarmedlemÅrsavgift 2 800 kr för senior och 1 400 kr för junior enligt regler ovan.


Årsavgifter 2018
Seniorer A - aktie födda 1992 och tidigare

3 200:-

Seniorer B - aktiefödda 1992 och tidigare5 000:-Årsmedlemskapfödda 1992 och tidigare6 300:-
Senior U25födda 1993-19973 400:-
Senior Ö 25 - HögskolestudentFödda 1992 -3 700:-
Äldre juniorerfödda 1998-20002 300:-
Äldre juniorer - familjfamiljemedlem till senior2 100:-
Yngre juniorer födda 2001-20051 900:-
Yngre juniorer - familjfamiljemedlem till senior1 700:-
Knattarfödda 2006 och senare1 200:-
Knattar - familjfamiljemedlem till senior1 200:-
Nybörjarmedlemskap - seniorenligt särskilda regler2 800:-
Nybörjarmedlemskap år 2 - seniorenligt särskilda regler3 300:-
Nybörjarmedlemskap - junior (t.o.m. 20 år)enligt särskilda regler1 400:-
Nybörjarmedlemskap år 2 - junior (t.o.m. 20 år)enligt särskilda regler1 200:-
Greenfeemedlemskapenligt särskilda regler2 900:-
Småbarn <5 årenligt särskilda regler2 000:-
Handigolfmedlemskap jr 200:- sr 400:-enligt särskilda regler200:-/400:-
Passiv medlem
400:-

Delbetala din spel- och medlemsavgift genom MoreGolf: läs mer information HÄR


Dalsjö Golf