Medlemskap i Dalsjö Golf 2017

Det finns ett antal olika alternativ till medlemskap i Dalsjö Golfklubb. Nedan kan du läsa om de olika alternativen.

Vid funderingar på medlemskap kontakta Tony Mullborn på tony.mullborn@dalsjogolf.se eller 0243-22 00 95 eller 070-555 81 29.

Medlemsansökan kan laddas ner här.

Aktier
Projektets investering bygger på medlemsfinansiering. Du som är senior, 26 år eller äldre, kan välja på att köpa en A-aktie eller B-aktie i Dalsjö Golf AB, som ger dig en spelrätt i Dalsjö GK. Dalsjö Golf AB och Dalsjö GK har upprättat ett, av Svenska Golfförbundet godkänt, nyttjanderättsavtal som reglerar förhållandet mellan parterna.
Genom att köpa en A-aktie eller B-aktie i Dalsjö Golf AB blir du automatiskt medlem i Dalsjö Golfklubb genom att lösa den aktuella årsavgiften, vilken är 1 800 kronor lägre om du köper en A-aktie än om Du köper en B-aktie.

Det finns även en möjlighet att vara årsmedlem, vilket innebär att Du erlägger en högre årsavgift men inte köper aktie.
För personer födda 1992-1996 har vi en medlemskapstyp, Senior U25, som innebär att man enbart erlägger årsavgift och inte behöver köpa en aktie.
För Dig som ännu inte blivit senior gäller att man enbart betalar en årsavgift som varierar med åldern enligt nedan.

Seniorer är födda 1996 och tidigare men skyldighet att betala A - eller B - aktieavgiften gäller personer födda 1991 och tidigare.

Greenfeemedlem
Man betalar en årsavgift och får reducerad greenfee 250 kronor vid varje speltillfälle på Dalsjö GK. Antalet greenfeemedlemskap är begränsat i klubben.

Nybörjarmedlem Senior
För 2 700 kronor erhåller du både nybörjarkurs och nybörjarmedlemskap under 2017. För 1 600 kronor erhåller du nybörjarkursen utan medlemskap.

Nybörjarmedlem Junior
För 1 300 kronor erhåller du både nybörjarkurs och nybörjarmedlemskap under 2017. För 995 kronor erhåller du nybörjarkursen utan medlemskap. Gäller till och med det år man fyller 20 år.

Småbarnsförälder <5 år
En medlemskapsform för Dig som har barn under 5 år och kanske inte vet hur mycket Du kommer att spela under året. Årsavgiften är 1 900 kronor och dalagreenfee tillkommer vid spel.

Medlemskap
seniorer
A - Aktie
Aktier säljs av våra medlemmar, se aktietorget. Årsavgift enligt nedan.
B - Aktie
Aktier säljs av våra medlemmar, se aktietorget. Årsavgift enligt nedan.Årsmedlemskap

Årsavgift 6 200 kr.

Greenfeemedlem

Årsavgift 2 800 kr samt dalagreenfee vid spel
på Dalsjö.

Småbarn <5 årÅrsavgift 1 900 kr samt dalagreenfee vid spel
på Dalsjö.
Senior U25Födda 1992-1996, årsavgift enligt nedan.
NybörjarmedlemÅrsavgift 2 700 kr för senior och 1 300 kr för junior enligt regler ovan.


Årsavgifter 2017
Seniorer A - aktie födda 1991 och tidigare

3 100:-

Seniorer B - aktiefödda 1991 och tidigare4 900:-Årsmedlemskapfödda 1991 och tidigare6 200:-
Senior U25födda 1992-19963 300:-
Senior Ö 25 - HögskolestudentFödda 1991 -3 600:-
Äldre juniorerfödda 1997-19992 200:-
Äldre juniorer - familjfamiljemedlem till senior2 000:-
Yngre juniorer födda 2000-20041 800:-
Yngre juniorer - familjfamiljemedlem till senior1 600:-
Knattarfödda 2005 och senare1 100:-
Knattar - familjfamiljemedlem till senior1 100:-
Nybörjarmedlemskap - seniorenligt särskilda regler2 700:-
Nybörjarmedlemskap år 2 - seniorenligt särskilda regler3 200:-
Nybörjarmedlemskap - junior (t.o.m. 20 år)enligt särskilda regler1 300:-
Nybörjarmedlemskap år 2 - junior (t.o.m. 20 år)enligt särskilda regler1 100:-
Greenfeemedlemskapenligt särskilda regler2 800:-
Småbarn <5 årenligt särskilda regler1 900:-
Handigolfmedlemskapenligt särskilda regler200:-
Passiv medlem
400:-

Delbetala din spel- och medlemsavgift genom MoreGolf: läs mer information HÄR


Dalsjö Golf