Medlemskap i Dalsjö Golf 2021

Det finns ett antal olika alternativ till medlemskap i Dalsjö Golfklubb. Nedan kan du läsa om de olika alternativen.

Vid funderingar på medlemskap kontakta kansliet på info@dalsjogolf.se eller 0243-22 00 00.

Medlemsansökan kan laddas ner här!

Medlemskap
seniorer
A - Aktie
Aktier säljs av våra medlemmar, se aktietorget. Årsavgift 3 600 kr.
B - Aktie
Aktier säljs av våra medlemmar, se aktietorget. Årsavgift 5 400 kr.
Årsmedlemskap
Årsavgift 6 700 kr.
Greenfeemedlem

Årsavgift 3 100 kr samt dalagreenfee vid spel på Dalsjö.

Småbarn <5  årÅrsavgift 2 200 kr samt dalagreenfee vid spel på Dalsjö.
Senior U25
Födda 1996-2000, 3 600 kr.
Nybörjarmedlem
Årsavgift med kurs 3 200 kr för senior och 1500 kr för junior enligt regler nedan.
Kurs utan medlemskap
Senior: 1 900 kronor Junior 1 100 kr
Juniorer
Se priser under länken medlemsansökan ovan.

Aktier
Projektets investering bygger på medlemsfinansiering. Du som är senior, 26 år eller äldre, kan välja på att köpa en A-aktie eller B-aktie i Dalsjö Golf AB, som ger dig en spelrätt i Dalsjö GK. Dalsjö Golf AB och Dalsjö GK har upprättat ett, av Svenska Golfförbundet godkänt, nyttjanderättsavtal som reglerar förhållandet mellan parterna.
Genom att köpa en A-aktie eller B-aktie i Dalsjö Golf AB blir du automatiskt medlem i Dalsjö Golfklubb genom att lösa den aktuella årsavgiften, vilken är 1 800 kronor lägre om du köper en A-aktie än om Du köper en B-aktie.

Det finns även en möjlighet att vara årsmedlem, vilket innebär att du erlägger en högre årsavgift men inte köper aktie.
För personer födda 1996-2000 har vi en medlemskapstyp, Senior U25, som innebär att man enbart erlägger årsavgift och inte behöver köpa en aktie.
För dig som ännu inte blivit senior gäller att man enbart betalar en årsavgift som varierar med åldern enligt nedan.

Seniorer är födda 2000 och tidigare men skyldighet att betala A - eller B - aktieavgiften gäller personer födda 1995 och tidigare.

Greenfeemedlem
Man betalar en årsavgift och får reducerad greenfee, 320 kronor per speltillfälle på Dalsjö GK. Antalet greenfeemedlemskap är begränsat i klubben.

Nybörjarmedlem Senior
För 3 200 kronor erhåller du både nybörjarkurs och nybörjarmedlemskap under 2021.

Nybörjarmedlem Junior
För 1 500 kronor erhåller du både nybörjarkurs och nybörjarmedlemskap under 2021. 

Småbarnsförälder <5 år
En medlemskapsform för Dig som har barn under 5 år och kanske inte vet hur mycket du kommer att spela under året. Årsavgiften är 2 200 kronor och 320 kronor tillkommer vid varje speltillfälle.

Dalsjö Golf