Dalsjö Golf RegelkommitteRK:s uppgift är att årligen arbeta med klubbens lokala regler, markering av bangränser och pliktområden.

Kontaktpersoner:
Peter Björklund 070-5558098 sammankallande
Greg Berglund 070-6210891
Carola Thurin 073-0508666
Pontus Norrström 072-2187984        


Dalsjö Golf