Handigolf


Dalsjö Golfklubb har i samarbete med Dalarnas Golfförbund inlett en breddsatsning på Handigolf för personer med funktionsnedsättning inom följande kategorier;

• Rörelsehinder
• Synnedsättning
• Utvecklingsstörning
• Neuropsykiatrisk funktionsnedsättning
• Döva (hörselskadade)

Träningsgrupper
Se Inbjudan till Handigolf träningsgrupp 2017
Se Inbjudan till Handigolf träningsgrupp synskadade 2017


Bakgrund
Verksamheten genomförs i första hand på den nybyggda Lilla Banan, som är handikappanpassad och därför tillgänglig även för rullstolsburna.  Den omfattar sex korthål med konstgrästeen och naturgräsgreener. 

Även byggnaderna har handikappanpassats så att reception, restaurang och toalett kan nås med rullstol. Inom anläggningen finns även en nybyggd golfstudio tillgänglig för rullstol.


Mer information – Länkar
Handigolf-kommittén
Dalsjö Golfklubbs verksamhetsplan för Handigolf ingående i klubbens Idrottsprogram 2016 – 2020
Handigolf på golf.se
 

 

Dalsjö Golf