GreenTeam Talang

Målgrupp

Spelare som gjort ett val att satsa seriöst på sin träning och sitt tävlande i golf.

Mål 2021

•minst två juniorer som kvalificerat sig för spel på Teen Tour Elite
•minst sex juniorer som etablerat sig för spel på Teen Tour Future eller högre
•minst fyra juniorer som etablerat sig för spel på Teen Tour First
•ha med ett lag i JSM-lag (laget består av minst två tjejer och fem killar)
•ha med minst en tjej och en kille i Dalarnas Distriktslag (upp t.o.m. 18 år)

Strategi

      •Att gruppen tränas regelbundet av en PGAPro
•Ett ledarteam bestående av en ansvarig coach/samordnare och minst ytterligare en ledare
•Ledarutbildning – i SGF: s ledarutbildning
•Individuella tränings- och tävlingsplaner
•Individuella spelarkontrakt
•Mental rådgivning
•Teamskapande aktiviteter
•Tydliga regler för vad spelaren får och vad spelaren förväntas utföra, en balans mellan att ge och få. Att det finns en morot för dem som gör detta. 

Förutsättningar för att delta

Ingå i en av klubbens PGAPro utsedd grupp på 6-10 ungdomar med intresse och en särskild talang för en positiv golfutveckling

Spelaren är medlem i klubben och tävlar för Dalsjö GK

Att man kan ställa upp på ”GreenTeams 10 budord”

Vad klubben erbjuder

Proledda golfträningar 2 tim/vecka i avancerad slagteknik och spelstrategi under veckorna 19-26 och 31-37 och ett gemensamt speltillfälle på banan för gruppen per vecka, samt proledda golfträningar 1tim/vecka under veckorna 27-30

Inomhusträningar, videofilmning och analys vid något tillfälle under veckorna 5-15

Träning för fysisk och mental balans under veckorna 3-13

Subventionerat försäsongsläger på annan bana en gång/år

Personliga utvecklings- och utvärderingssamtal med klubbens PGAPro och den GreenTeamansvarige före, under och efter säsongen

Utbildning i regelverk, etik, rent spel, kost och hälsa och i betydelsen av sunda levnadsvanor samt fysisk träning

Utbildning i GIT

Mental rådgivning

Teamskapande aktiviteter under hela året

Två polletter/dag

Fria bollar som används vid proledd träning på rangen

Dagens rätt i Dalsjö Golfkrog till ett subventionerat pris

En sponsrad GreenTeam-piké

Några enskilda lektioner för klubbens PGAPro per säsong

Efter särskild uttagning delta i inskolning till klubbens serielag genom deltagande i gemensam träning, inspel före seriespel samt närvaro vid seriespelsomgångarna


Vad klubben förväntar sig av deltagarna

Att se golf som en tävlingsidrott året om och att golfen utgör förstaidrott under sommarhalvåret

Att delta vid 100 % av de proledda golfträningarna, golfläger och i informationsmöten och utbildningar

Att spelaren spelar fullt program i TeenTour och deltar i DM och KM

Att spelare som är 16 år eller yngre spelar Teen Cup

Att spelaren tävlar flitigt under säsongen för att utvecklas

Att efter uttagning delta i klubbens lag i JSM-klubblag

Att efter uttagning av Elitkommittén delta i representationslagets seriespel

Att ta ansvar för sin egen utveckling inom golfen bland annat genom att planera och genomföra egen träning, planera sitt tävlande och att dokumentera detta i sin personliga utvecklingsplan

Att regelbundet föra tränings- och tävlingsdagbok inklusive spelstatistik

Att alltid anmäla sin närvaro på närvarokorten vid träningar, såväl de som klubben organiserar som egna och vid spel på banan

Att bära GreenTeam-plagg när man representerar klubben

Att ta ett delat ansvar för försäljning av 9-hålsfika under juli och augusti eller annat liknande uppdrag

Att hjälpa till vid företagsarrangemang inom Dalsjö Golf & Business Club (DGBC), t ex delta i tävlingar, vara tävlingsledare, vara starter, prisutdelare eller genom att sköta scoreboard

Att vara tävlingsledare för de yngsta inom GreenTeam

Att ta ett delat ansvar för gruppen GreenTeam Golfkul eller en Breddgrupp

Att delta och ta ett delat ledaransvar på Breddlägret på Dalsjö

Att delta i scramble tävling, vår och höst på Lilla Banan med de yngre juniorerna

Att sköta sin skolgång och hälsa

Vad föräldrarna kan hjälpa till med

Stötta ungdomarna och visa att vi engagerar oss i deras utveckling inom golfen

Hjälpa till med verksamheten inom GreenTeam och med transporter till andra banor

Hjälpa till som ledare på träningsläger eller andra extra träningsaktiviteter

Hjälpa till som vuxen ledare vid träningar vintertid i Dalsjö Golfstudio och vid fyspass

Behov av resurser för genomförande (kostnader)

Ett ledarteam bestående av en ansvarig coach/samordnare och minst ytterligare en ledare

Tränare i form av en PGAPro med ansvar och engagemang för juniorernas utveckling

Tillgång till Dalsjö Golfstudio för sving analyser under säsong

Tillgång till träningsytor på anläggningen

Dalsjö Golfstudio för vinterträning 

Utbildad tränare även under vintersäsongen

Fystränare

Teoriutbildningar i golfvett och –regler, kost

Rangekostnad

GreenTeam-piké

Bidrag till tävlingskostnader

Mental rådgivning

Utbildningsmaterial

Ledarutbildning


Dalsjö Golf