Uppträdande och stil på Dalsjö


GreenTeam ska vara kända för att uppträda på ett sådant sätt att de såväl på golfbanan som utanför utgör ett föredöme för andra ungdomar.


Uppträdandet ska präglas av följande budord.

GreenTeams 10 budord 

  1. Spela med så många olika människor som möjligt
  2. Var en hjälpsam och god kamrat
  3. Visa artighet och ödmjukhet
  4. Prata aldrig negativt om någon golfbana
  5. Håll vår bana ren och snygg
  6. Bär inte keps i klubbhuset
  7. Ställ tillbaka rangehinken
  8. För alltid rätt antal slag på scorekortet
  9. Laga efter Dig på alla klippta ytor
  10. Var ett föredöme för Dalsjö Golf, även utanför klubben

Ha kul!


Dalsjö Golf ställer inte bara krav på att ungdomarna ska följa de tio budorden på golfbanan. De ska också efterlevas i skolan, på fritiden och i hemmet.


Klubben verkar för en bra ungdomsmiljö där våra ungdomar är s.k. Dalsjö-ambassadörer och företräder Dalsjö-andan och de värderingar klubben vill fostra ungdomarna i. Vi vill påverka ungdomarna till sunda levnadsvanor utan droger, alkohol, tobak och snus. Vi ska informera om fördelarna med att äta rätt sammansatt kost och att få tillräcklig mängd sömn. I klubbens grundsyn ingår att ungdomarna inte får försumma sina studier och att inte hindras att delta i andra idrotter. Klubben ska också informera föräldrarna om vikten av att få deras stöd för att ungdomarna ska få en bra idrottsupplevelse.

Dalsjö Golf