GreenTeam GolfkulGreenTeams veckoträningar (Kvällsträning v.19-26 och 31-37)

Vi startar ONSDAG  12 maj 2021,
MINIKNATTAR kl 17.00-18.00 
 Nya föräldrar som ledare behövs till våra yngsta - gruppen Miniknatte
KNATTAR kl. 17.
30-18.30

Vi använder oss av GOLFÄVENTYRET i vår verksamhet.

Golfäventyret är spelarutveckling för barn, där de steg för steg utvecklas som golfare - en uppgiftsinriktad inlärning istället för resultatinriktad. Här utgår träningen från spelet och när du klarar utmaningarna i det första steget är det dags att "levla" till nästa steg

Fyra steg för barnen

I Golfäventyret lär sig barn hur man spelar golf på banor som är korta samt hur de stegvis tar sig ut på stora banan med handicap. Till varje bana finns övningar, några regler och några golfvettområden. Barnen får också lära sig hur man bygger banorna och hur man varierar dem.


Utgå från spelet


Vi tror att barn lär sig bäst om träningen utgår från spelet. Först börjar barnen spela och träna på 30-banan, som har de lättaste övningarna, och gör alla övningar och utmaningar. När barnen tycker att de kan och klarar av övningarna på ett lätt sätt, är de redo att ta nästa steg och kan ”levla” till en något svårare nivå. De tar alltså ett steg i taget, nivå efter nivå, och kommer till slut att ha ”levlat” från de enklaste övningarna till de svårare, och från den korta banan till spel på stora banan med handicap.
Läs mer här om Golfäventyret


Målgrupp

Barn som är mellan 5 och 9 år. Golfkul delas in i följande två grupper
Miniknattar 5-6 år
Knattar 7-9 år

Mål


Att deltagarna genom enkla bollövningar får lust att prova på golf.

Att flertalet av deltagarna tycker att golf är roligt och går vidare till nybörjarkurs och GreenTeams övriga steg.

Strategi - så gör vi för att nå målen


Verksamheten har fokus på enkla bollekar och genomförs av en grupp föräldrar med stöd av ungdomar ur Talang och Utveckling utbildade i ”Golf för barn”

Genomföra kul bollövningar enligt ”Svensk golfträning – Golfövningar för barn och ungdom” och "Golfäventyret"

Genomföra erfarenhetsutbyte mellan ledare och tillämpa GreenTeams ledarhandbok med bl.a. exempel på praktiska övningar

Variera övningarna från gång till gång efter ett särskilt schema

Rekrytera nya deltagare via klubbens hemsida och nyhetsbrev samt genom mun-till-mun-metoden inom och utanför klubben

Marknadsföra ”Svensk golfträning – Golfövningar för barn och ungdom” och Golfäventyret

Förutsättningar för att delta

Inga förkrav
Inget krav på egen utrustning
”Prova-på” gäller endast 2 tillfällen
Medlemskap endast till låg symbolisk avgift

Detta får deltagarna av klubben

Ledarledda golfövningar "Golfkul" 1 tim/vecka under veckorna 19-26 och 31-37.
En sponsrad GreenTeam-piké
1 pollett/dag för halva ordinarie pris
Dagens rätt på Dalsjö Golfkrog till ett subventionerat pris

Detta förväntar sig klubben


Att deltagarna deltar regelbundet i golfövningarna
Att föräldrarna stöttar barnen och visar att de engagerar sig i deras utveckling inom golfen
Att föräldrarna alltid ser till att barnen anmäler sig till ledarna vid golfövningarna
Att föräldrarna aktivt hjälper till som vuxna ledare

Behov av resurser för genomförande (kostnader)


Vuxna ledare i form av föräldrar, som erbjuds ledarutbildning
Rangekostnad
Golfäventyret-träningsmaterial
Golfäventyret-bok
GreenTeam-piké
Klubbset för utlåningDalsjö Golf