GreenTeam Golfkul    

Start Månd 7 maj 2018

Vi använder oss av GOLFÄVENTYRET i vår verksamhet.


Golfäventyret är spelarutveckling för barn, där de steg för steg utvecklas som golfare - en uppgiftsinriktad inlärning istället för resultatinriktad. Här utgår träningen från spelet och när du klarar utmaningarna i det första steget är det dags att "levla" till nästa steg

.

Fyra steg för barnen

I Golfäventyret lär sig barn hur man spelar golf på banor som är korta samt hur de stegvis tar sig ut på stora banan med handicap. Till varje bana finns övningar, några regler och några golfvettområden. Barnen får också lära sig hur man bygger banorna och hur man varierar dem.

Utgå från spelet 

Vi tror att barn lär sig bäst om träningen utgår från spelet. Först börjar barnen spela och träna på 30-banan, som har de lättaste övningarna, och gör alla övningar och utmaningar. När barnen tycker att de kan och klarar av övningarna på ett lätt sätt, är de redo att ta nästa steg och kan ”levla” till en något svårare nivå. De tar alltså ett steg i taget, nivå efter nivå, och kommer till slut att ha ”levlat” från de enklaste övningarna till de svårare, och från den korta banan till spel på stora banan med handicap.

Läs mer i broschyren om Golfäventyret

Målgrupp

Barn som är mellan 5 och 9 år. Golfkul delas in i följande två grupper
  Miniknattar 5-6 år
  Knattar 7-9 år

Mål

Att deltagarna genom enkla bollövningar får lust att prova på golf.

Att flertalet av deltagarna tycker att golf är roligt och går vidare till nybörjarkurs och GreenTeams övriga steg.


Strategi - så gör vi för att nå målen


Verksamheten har fokus på enkla bollekar och genomförs av en grupp föräldrar med stöd av ungdomar ur
Talang och Utveckling utbildade i ”Golf för barn”

Genomföra kul bollövningar enligt ”Svensk golfträning – Golfövningar för barn och ungdom” och "Golfäventyret"
 
Genomföra erfarenhetsutbyte mellan ledare och tillämpa GreenTeams ledarhandbok med bl.a. exempel på
praktiska övningar
 
Variera övningarna från gång till gång efter ett särskilt schema
 
Rekrytera nya deltagare via klubbens hemsida och nyhetsbrev samt genom mun-till-mun-metoden inom och utanför klubben
 
Marknadsföra ”Svensk golfträning – Golfövningar för barn och ungdom” och Golfäventyret

Förutsättningar för att delta


Inga förkrav
Inget krav på egen utrustning
”Prova-på” gäller endast 2 tillfällen
Medlemskap endast till låg symbolisk avgift


Detta får deltagarna av klubben


Ledarledda golfövningar "Golfkul" 1 tim/vecka under veckorna 19-26 och 31-37.
En sponsrad GreenTeam-piké
1 pollett/dag för 10 kr (ordinarie pris 20 kr)
Dagens rätt på Dalsjö Golfkrog till ett subventionerat prisDetta förväntar sig klubben


Att deltagarna deltar regelbundet i golfövningarna
Att föräldrarna stöttar barnen och visar att de engagerar sig i deras utveckling inom golfen
Att föräldrarna alltid ser till att barnen anmäler sig till ledarna vid golfövningarna
Att föräldrarna aktivt hjälper till som vuxna ledare


Behov av resurser för genomförande (kostnader)

 

Vuxna ledare i form av föräldrar, som erbjuds ledarutbildning
Rangekostnad
Golfäventyret-träningsmaterial 
Golfäventyret-bok
GreenTeam-piké
Klubbset för utlåning


Dalsjö Golf