GreenTeam Bredd


Målgrupp

Barn och ungdomar som är 8 år och äldre och som vill träna och spela golf i första hand för att de tycker att det är roligt

Bredd delas in i följande grupper:
Grönvit (yngre barn som deltar i pågående nybörjarkurs)
Grön
Blågul 
Orange 
Lila (tjejer)
Rosa (tjejer)
Röd

Mål

Att deltagarna efter genomförd träning har grönt kort eller officiellt hcp
 
Att deltagarna ska tycka att det är roligt att börja delta i tävlingar på Dalsjö och näraliggande banor


Strategi - så gör vi för att nå målen

Genomföra både sommar- och vinterträning
 
Instruktörs/proledda träningar 1-2 gånger per vecka under säsong. Grupperna grönvit, grön, blågul, orange, lila och röd leds av utbildade instruktörer. Gruppen rosa leds av klubbens PGAPro, som i övrigt
leder träningen i övriga breddgrupper minst en gång per år 

Arrangera träningsläger och tävlingar
 
Ett ledarteam bestående av en ansvarig gruppledare och minst ytterligare en ledare per grupp samt föräldrar som aktivt hjälper till vid träningarna
 
Sporra till egna träningar och tävlingar i olika spelformer 

Utbilda ledarna i SGF: s ledarutbildning steg 1 ”Golf för barn” och steg 2 i ”Golf för ungdom”

Genomföra erfarenhetsutbyten mellan ledare och tillämpa GreenTeams ledarhandbok med bl.a. exempel på praktiska övningar

Program för golfvett och -regler

Program för de tävlingssugna, där de utvecklas som golfare och får en utbildning i hur det är att delta i tävlingar 

Marknadsföra ”Svensk golfträning – Golfövningar för barn och ungdom” och materialet "Golfäventyret"

Rekrytera från ”Golfkul”, genom ”Prova-på-golf” vid friluftsdagar och vid nybörjarkurser

Förutsättningar för att delta

Minst grönt kort eller deltar i pågående nybörjarutbildning
 
Att vara medlem i klubben alternativt söka
medlemskap i klubben efter slutförd nybörjarutbildningen

Egen utrustning

Att man ställer upp på ”GreenTeams 10 budord”

Detta får deltagarna av klubben

Instruktörsledd golfträning 1-2 tim/vecka under veckorna 19-26 och 31-37 och dagträning 2 tim/vecka under veckorna 27-30
 
Subventionerat 4 dagars träningsläger 1 gång/år på Dalsjö

Teknikträning inomhus under vintersäsongen
 
Information om regelverk, etik, rent spel, kost och hälsa
 
Fria bollar vid instruktörsledd träning på rangen
 
Två polletter/dag för halva ordinarie pris

Att få möjlighet att se tävlingar och att delta i tävlingar

Dagens rätt på Dalsjö Golfkrog till ett subventionerat pris

En sponsrad GreenTeam-piké

Detta förväntar sig klubben av deltagarna

Att regelbundet delta i de instruktörs/proledda golfträningarna och i GreenTeams övriga verksamhet

Att börja delta i tävlingar på Dalsjö (Skojscramble, ÅF Sommarcup och Teen Cup) 

Att debutera i tävlingar på angränsande banor (Juniorkampen, Teen Tour First)

Att alltid anmäla sin närvaro på närvarokorten vid träningar, såväl de klubben organiserar som egna och vid spel på banan

Att bära GreenTeam-plagg när man representerar klubben

Vad föräldrarna kan hjälpa till med

Stötta ungdomarna och visa att de engagerar sig
i deras utveckling inom golfen

Hjälpa till vid träningar och träningsläger

Hjälpa till vid tävlingar på Dalsjö och med
transporter till andra banor

Behov av resurser för genomförande (kostnader)

Ett ledarteam bestående av en ansvarig gruppledare och minst ytterligare en ledare per grupp 

Tränare i form av utbildad instruktör eller PGAPro
 
Teoriutbildningar i golfvett och –regler, kost
m.m.

Rangekostnad

GreenTeam-piké 

Utbildningsmaterial

Ledarutbildning, GreenTeams ledarhandbok


Dalsjö Golf