Anmälan till GreenTeams sommarträningNamn: Golf-ID:
Adress: Postadress, ort:
Tel bostad (barn/ungdom): Mobil (barn/ungdom):
Tel bostad (Mamma): Mobil (Mamma)
Tel bostad (Pappa): Mobil (Pappa)
E-post (barn/ungdom):
E-post (Mamma):
E-post (Pappa):
Personnr:  Hcp

Storlek på GreenTeam piké (ingår i avgiften)

Som förälder/ar kan jag/vi hjälpa till som eller medGruppledare Hjälp vid tävling
Riktad sponsring, tex priser Reservkraft vid behov
Annat, nämnligen  

Jag tillåter att mitt namn publiceras i resultatsammanställningar och liknande på klubbens hemsida på Internet
Ja

Jag är målsman Mitt namn: Ev. Golf-ID