Dalsjö Golf & Business Club

Dalsjö Golf & Business Club är ett aktivt och levande nätverk för företag i Falun-Borlänge regionen. Vår affärsidé – genom att lära känna varandra som personer ökar möjligheten till affärsutbyte.

Vi dukar upp ett antal aktiviteter året om där vi vill utveckla och inspirera våra företag med aktuella personer och händelser i regionen.

Dalsjö Golf & Business Club grundlades vid starten 1990 och är idag mer levande än någonsin.

Dalsjö Golf