Valberedningen för Dalsjö Golfklubb


Lars Eriksson, sammankallande070-3347486       

 erikssonlars47@gmail.com

Lars Pettersson070-7244451 larspettersson11@gmail.com
Gerd Stenback        070-7143811gest5211@gmail.com
Dalsjö Golf