Styrelsen för Dalsjö Golfklubb

Johan Nestor, ordförande
Kontakt: Styrelsefrågor
073-3531218nestor.johan@bredband.net
Stefan Berglund, vice ordförande
Kontakt: Tävlingskommitten
070-2185445stefanberglund@live.se
Anders Fyhr, sekreterare
Kontakt: Regelkommitten        
070-5637500anders.fyhr@btfalun.se
Kitty Stensdotter, ledamot
Kontakt: Seniorkommittén
073-9254302kitty.stensdotter@gmail.com
Joakim Kåla, ledamot
Kontakt: Elitkommittén                                               
070-2154448     
rommo@hotmail.com
Anna Halvarsson, ledamot072-7106946anna.halvarsson@circlekeurope.com
Pontus Norrström, ledamot                

072-2187984pompe17@hotmail.com
Mikael Löfkvist, suppleant070-9444992mikaellofkvist89@gmail.com
Lucas Slott, adjungerad ungdomsrepresentantDalsjö Golf