Styrelsen för Dalsjö Golfklubb

Stefan Berglund, ordförande
Kontakt: styrelsefrågor
070-2185445stefanberglund@live.se
Kitty Stensdotter, vice ordförande
Kontakt: Vision 50/50 Medlemskommitte
073-9254302kitty.stensdotter@gmail.com
Anders Fyhr, sekreterare
Kontakt: Regelkommitte
070-5637500anders.fyhr@btfalun.se
Kerstin Påhlsson, ledamot
Kontakt: Medlemskommitte Utvecklingskommitte
073-0927988kerstin.pahlsson@comhem.se
Jan-Åke Andersson, ledamot
Kontakt: Seniorkommitte Medlemskommitte
076-9419765janne49ub@gmail.com
Helena Uhlbäck, ledamot
Kontakt: Handigolf Medlemskommitte
073-6000065helena.uhlback@fornby.se
Joakim Kåla, ledamot
Kontakt: Elitkommitte Tävlingskommitte
070-2154448rommo@hotmail.com
Karin Sandström, ledamot
Kontakt. GreenTeam - juniorerna
070-5949873karin.sandstrom18@gmail.com
Rolf Gunnarsson, ledamot
Kontakt: Kommunikation 
070-2620256rolf@golfrolf.se
Mikael Löfkvist, suppleant        070-9444992mikaellofkvist89@gmail.com
Ida Ekholm, suppleant        072-2210909ida.ekholm@live.se
Johan Nestor, suppleant073-3531218nestor.johan@bredband.netDalsjö Golf