Dalsjö Golfklubb

Dalsjö Golfklubb bildades på hösten 1989. Golfbanan är belägen mellan Falun och Borlänge, intill Dalsjö by. Målet var redan från början att fånga det stigande golfintresset i Falun-Borlänge regionen, vilket vi lyckats bra med. Ca 95% av våra medlemmar bor i närområdet.

I dagsläget har golfklubben ca 1 260 medlemmar, varav ca 175 är juniorer. Vi arbetar aktivt med nyrekrytering och har målsättningen att nå 1 300 medlemmar.

Inom golfklubben ligger fokus på golfen som idrott. 

Dalsjö Golfklubb är majoritetsägare i Dalsjö Golf AB, där man äger 67% av aktierna.

Dalsjö Golf