Klubben

Dalsjö Golfklubb äger genom sina medlemmar majoriteten, 67% av aktierna, i vårt servicebolag Dalsjö Golf AB. Vi arbetar för full insyn i respektive verksamhet. En del i detta är att ordförande och vice ordförande i Dalsjö Golfklubb även ingår i Dalsjö Golf AB:s styrelse som ledamöter.


Genom vårt arbetssätt att blanda ideella insatser i klubben med affärsmässig inriktning i bolaget har vi en stark och tidsenlig organisation för framtiden.

Vi strävar efter att bygga en bred verksamhet med stark social framtoning. Det kräver ett brett engagemang av många medlemmar. Vi arbetar efter devisen "många skall göra lite".


Kommittéer i Dalsjö Golfklubb

Inom Dalsjö Golfklubb bedrivs den idrottsliga verksamheten i olika kommittéer. För att hitta information om respektive kommittés verksamhet, klicka i menyerna.

Dalsjö Golf