Bokning av speltider kan göras under hela säsongen


Bokningsbara tider är följande:
Måndag - söndag 07.00 - 19.50

Tiden före 07.00 är det startförbud. Banarbete pågår. from 20.00 gäller bollränna vid första tee. 

Tiderna är bokningsbara via Min Golf, appen Min Golf bokning, terminalen eller telefon.
Bokning görs med GolfId på samtliga spelare i bollen.

Registrering/betalning sker i reception eller terminalen.

Terminal finns utanför omklädningsrummen, i servicehuset.

Ankomstanmälan senast femton minuter innan start, sen går tiden till väntande spelare.

Ankomstanmälan via appen Min Golf bokning, appen OnTag, terminalen eller i receptionen.

Ej avbokad speltid innebär betalningsansvar för tiden om ingen annan spelare utnyttjar den.

Du som bokat tiden har ansvar för att det bokade antalet spelare stämmer med verkligheten vid speltillfället.


Hundar ska hållas kopplade och under uppsikt vid besök hos oss.


Reception: 0243-220080


Dalsjö Golf