Lokala regler

Lokala regler 2020 för Dalsjö Golf
Golf spelas enligt gällande Regler för Golfspel, Spel- och tävlingshandboken kapitel 1-3 samt följande Lokala regler och Tävlingsvillkor: Följande lokala regler gäller för allt spel på klubben såvida inget annat anges i samband med en enskild tävling.


PLIKT FÖR BROTT MOT LOKAL REGEL:  Allmän plikt, alltså förlust av hål i matchspel eller två slags plikt i slagspel (om inget annat sägs i lokal regel eller eventuell tillfällig lokal regel).


1. Out of bounds och intern out of bounds (Regel 18.2)
a) Intern out of bounds mellan hål 9 och hål 18 gäller endast vid spel av hål 9, vitsvarta pinnar. Intern out of bounds avslutas vid svartvit pinne vid greenbunkern - 90 grader ut till vänster till vitsvart pinne. Vid spel av hål 18 är pinnarna oflyttbara tillverkade föremål och spelaren får ta lättnad utan plikt enligt Regel 16.1.
b) Vid spel av hål 15 är en boll out of bounds om bollen är i vila på hål 14 på ett område som klippts till fairwayhöjd eller lägre, alltså green, foregreen eller fairway. 


2. Pliktområden (Regel 17) 
a) Pliktområde på vänster sida om hål 4 och 17 är oändliga.


3. Speciella eller tvingande lättnadsförfaranden
Bollen träffar kraftledning
a) Om det är känt eller så gott som säkert att en spelares boll träffade en kraftledning under spelet av hål 11 räknas inte slaget. Spelaren måste spela en boll utan plikt från där det föregående slaget slogs.


4. Onormala banförhållanden (Regel 16) och organiska föremål
Mark under arbete
a) Områden i bunkrar där sand har förts bort av rinnande vatten, vilket gett upphov till djupa fåror genom sanden. Lättnad ges för bollens läge, ej för stans.
b) Myrstackar på banan.
c) Berg i dagen på områden som klippts till fairwayhöjd eller lägre.
d) Grusade dräneringssträngar med synligt grus.


5. Fel green. Regel 13.1f
Vid spel av hål 3, där bollen hamnar på green på hål 2, ingår foregreen i begreppet fel green. Lättnad måste tas enligt regel 13.1f, alltså dropp utanför foregreen.


6. Förfarande vid dåligt väder och avbrott i spelet vid tävlingsrond
Sätt att avbryta och återuppta spelet.
Ett avbrott i spelet på grund av en farlig situation kommer att signaleras med en lång signal. Alla andra avbrott kommer att signaleras med tre signaler (upprepade gånger). Spelarna skall återsamlas i klubbhusområdet. I båda fallen kommer återupptagande av spelet att signaleras med två signaler (upprepade gånger). Plikt se Regel 5.7b.
Anmärkning: När spelet är stoppat på grund av en farlig situation, är alla övningsområden också stängda.

Avbrott i spel - corona 2020


Markeringar som definierar eller identifierar gränser på en golfbana 


Pinnar, plattor eller linje med färg, innebörd och vad de innebär enligt regel.

Markering

Innebörd

Regel

Röd

Pliktområde

17

Vit

Out of bounds

18

Vit-svart

Intern out of bounds

18

Blå

Onormala banförhållanden

16

Blå/grön

Onormala banförhållanden, spelförbudszon

Lättnad utan plikt för störande inverkan av spelförbudszonen måste tas enligt Regel 16.1f

16Beslutad av Dalsjö GK:s styrelse 2020

Dalsjö Golf