Lilla Banan Pay & Play och FootgolfBanbeskrivning
Korthålsbana med konstgrästee och naturgräsgreener. Sex hål med längderna: 97 m, 123 m, 111 m, 62 m, 101 m och 79 m. Området är utformat för rörelsehindrade och banan kan spelas av rullstolsburna och andra med funktionshinder.
Vi har även footgolf-hål på vår korthålsbana (medtag egna bollar).


Banskiss
Se HÄR

Lilla banan är bokad för GreenTeam-träningar:
Tisdagar 16.00-20.00
Onsdagar 15.40-18.50
Torsdagar 15.30-20.00


Bokning

Bollränna gäller. Lilla banan kan vara bokad av arrangemang. Det syns i Min Golf bokning.

Observera att våra träningsgrupper har företräde på banan. Banan nyttjas ofta av vår ungdomsverksamhet GreenTeam och det förekommer även gruppbokningar från andra föreningar och företag på lilla banan. 

Vid frågor kontakta kansliet 0243-22 00 95.


Betalning
I receptionen, i golfterminalen eller via swish till Dalsjö Golf AB nr 123 041 74 36.

Avgifter

Spelare

Spelavgift

Fullbetalande medlem i Dalsjö Golf

0 kr

Golf Pay & Play

Senior 90 kr/dag, Junior 17- 20 år 45 kr/dag

Golf 16 år och yngre (ej footgolf)

0 kr

Footgolf    

Senior 100 kr/dag, Junior t.o.m. 20 år 50 kr/dag

Paragolf Prova-på

0 kr

Prova-på skolors friluftsdagar

pris lämnas på förfråganPersonalaktiviteter DGBC

Enligt avtal


Lilla Banan –  Faktablad 2010-10-03

Syfte

Att sänka tröskeln, både fysiskt och ekonomiskt, för att börja spela golf och att fortsätta

Målgrupper
·      Klubbens barn- och ungdomsverksamhet GreenTeam och elitverksamhet för träning och tävling
·      Klubbens övriga medlemmar för träning och tävling
·     Golfare med funktionshinder för träning och för ParaGolf-tävlingar
·      Ungdomar 16 år och yngre för fritt spel och lån av klubbor och bollar
·      Deltagare i nybörjarkurser
·      Gäster för Pay & Play-spel
·      Studerande med CSN-medlemskap för spel till nedsatt avgift
·      Grupper från skolor för Prova-på-golf på friluftsdagar
·      Grupper från företag, invandrarföreningar, boende i närområdet för Prova-på-golf

Anläggningen
Korthålsbana med konstgrästee och naturgräsgreener. Sex hål med längderna: 97 m, 123 m, 111 m, 62 m, 101 m och 79 m.

Området är utformat för rörelsehindrade och klubben kommer att arrangera ParaGolf-tävlingar. 

Inom området kommer utmärkning att ske för genomförande av särskilda tekniktester och för genomförande av regelutbildning.

I samband med anläggandet av området har klubbhuset och servicebyggnaden handikappanpassats på ett sådant sätt att både toalett och reception/restaurang kan nås av rullstolsburna.  Restaurangen är härigenom den enda med denna tillgänglighet för rörelsehindrade inom Ösjöområdet, den närmsta finns sju km bort i Borlänge centrum.

Finansiering
Ekonomiska bidrag från
·      Leader Falun-Borlänge (EU)                                    300 000  kr
·      Svenska Golfförbundet (Idrottslyftet)                       100 000 kr
·      Allmänna Arvsfonden                                             712 000 kr
·      Dalarnas Idrottsförbund (RF, Idrottslyftet)               
400 000 kr
                               Summa                                       1 512 000 kr

Ideellt arbete genom ett 50-tal av klubbens medlemmar,  ca 3 000 timmar motsvarande ett värde av 600 000 kr (efter 200 kr/tim) samt resor med egen bil tillsammans ca 640 000 kr.

Organisation
Projektledning                                         Bengt Niklasson
Utformning                                             Leif Engdahl arkitekt
Byggledning                                            Jan Gustavsson byggkonsult
Arbetsledning/ kvalitetssäkring                  Tony Mullborn Course manager och klubbchef
Koordinator materialleverans                     Christer Grabb
Kontaktperson mot Leader Falun-Borlänge  Tommy Isaksson
Markarbeten                                            LUND’S SCHAKT&PLANERING
Husbyggnadsarbeten                                SKANSKA
P-platsskylt                                              Borlänge Energi
Övrig skyltning                                         IR-skylt
Samordnare ideellt arbete                          Ulf Gustafsson och Hans Laurell


Dalsjö Golf satsar för framtiden!!
FinansiärerDalsjö Golf