Lilla Banan Pay & PlayBanbeskrivning
Korthålsbana med konstgrästee och naturgräsgreener. Sex hål med längderna: 97 m, 123 m, 111 m, 62 m, 101 m och 79 m. Området är utformat för rörelsehindrade och banan kan spelas av rullstolsburna och andra med funktionshinder.

Banskiss
Se HÄR

Bokning

Bollränna gäller. Lilla banan kan vara bokad av arrangemang. Det syns i Min Golf bokning.

Betalning
I receptionen, i golfterminalen eller i greenfee inkastet till vänster om entrén till receptionen.

Avgifter

Spelare

Spelavgift

Hyra utrustning

Bollar

Fullbetalande medlem i Dalsjö Golf

0

Egen

Egna

Pay & Play

80 kr/dag

50 kr/dag

10 kr st

Paragolf Prova-på

0

0

0

Paragolf Årskort

800 kr

50 kr/dag 

10 kr st

16 år och yngre

0

0

10 kr st

Prova-på skolors friluftsdagar

0

0

0

Prova-på max två gånger

0

0

10 kr st

Personalaktiviteter DGBC

Enligt avtal

Enligt avtal

0


Lilla Banan –  Faktablad 2010-10-03

Syfte

Att sänka tröskeln, både fysiskt och ekonomiskt, för att börja spela golf och att fortsätta

Målgrupper
·      Klubbens barn- och ungdomsverksamhet GreenTeam och elitverksamhet för träning och tävling
·      Klubbens övriga medlemmar för träning och tävling
·     Golfare med funktionshinder för träning och för ParaGolf-tävlingar
·      Ungdomar 16 år och yngre för fritt spel och lån av klubbor och bollar
·      Deltagare i nybörjarkurser
·      Gäster för Pay & Play-spel
·      Studerande med CSN-medlemskap för spel till nedsatt avgift
·      Grupper från skolor för Prova-på-golf på friluftsdagar
·      Grupper från företag, invandrarföreningar, boende i närområdet för Prova-på-golf

Anläggningen
Korthålsbana med konstgrästee och naturgräsgreener. Sex hål med längderna: 97 m, 123 m, 111 m, 62 m, 101 m och 79 m.

Området är utformat för rörelsehindrade och klubben kommer att arrangera ParaGolf-tävlingar. 

Inom området kommer utmärkning att ske för genomförande av särskilda tekniktester och för genomförande av regelutbildning.

I samband med anläggandet av området har klubbhuset och servicebyggnaden handikappanpassats på ett sådant sätt att både toalett och reception/restaurang kan nås av rullstolsburna.  Restaurangen är härigenom den enda med denna tillgänglighet för rörelsehindrade inom Ösjöområdet, den närmsta finns sju km bort i Borlänge centrum.

Finansiering
Ekonomiska bidrag från
·      Leader Falun-Borlänge (EU)                                    300 000  kr
·      Svenska Golfförbundet (Idrottslyftet)                       100 000 kr
·      Allmänna Arvsfonden                                             712 000 kr
·      Dalarnas Idrottsförbund (RF, Idrottslyftet)               
400 000 kr
                               Summa                                       1 512 000 kr

Ideellt arbete genom ett 50-tal av klubbens medlemmar,  ca 3 000 timmar motsvarande ett värde av 600 000 kr (efter 200 kr/tim) samt resor med egen bil tillsammans ca 640 000 kr.

Organisation
Projektledning                                         Bengt Niklasson
Utformning                                             Leif Engdahl arkitekt
Byggledning                                            Jan Gustavsson byggkonsult
Arbetsledning/ kvalitetssäkring                  Tony Mullborn Course manager och klubbchef
Koordinator materialleverans                     Christer Grabb
Kontaktperson mot Leader Falun-Borlänge  Tommy Isaksson
Markarbeten                                            LUND’S SCHAKT&PLANERING
Husbyggnadsarbeten                                SKANSKA
P-platsskylt                                              Borlänge Energi
Övrig skyltning                                         IR-skylt
Samordnare ideellt arbete                          Ulf Gustafsson och Hans Laurell


Dalsjö Golf satsar för framtiden!!
FinansiärerDalsjö Golf