Lilla Banan Pay & PlayBanbeskrivning
Korthålsbana med konstgrästee och naturgräsgreener. Sex hål med längderna: 97 m, 123 m, 111 m, 62 m, 101 m och 79 m. Området är utformat för rörelsehindrade och banan kan spelas av rullstolsburna och andra med funktionshinder.

Banskiss
Se HÄR

Bokning

I Min Golf, i golfterminalen eller i receptionen 0243-22 00 80. När receptionen är stängd gäller bollränna.

Betalning
I receptionen, i golfterminalen eller i greenfee-inkastet till vänster om entrén till receptionen.

Avgifter

Spelare

Spelavgift

Hyra utrustning

Bollar

Fullbetalande medlem i Dalsjö Golf

0

Egen

Egna

Pay & Play

80 kr/dag

50 kr/dag

10 kr st

Handigolf Prova-på

0

0

0

Handigolf Årskort

800 kr

50 kr/dag 

 10 kr st

16 år och yngre

0

0

10 kr st

Prova-på skolors friluftsdagar

0

0

0

Prova-på max två gånger

0

0

10 kr st

Personalaktiviteter DGBC

Enligt avtal

Enligt avtal

0


Lilla Banan –  Faktablad 2010-10-03

Syfte

Att sänka tröskeln, både fysiskt och ekonomiskt, för att börja spela golf och att fortsätta

Målgrupper
·      Klubbens barn- och ungdomsverksamhet GreenTeam och elitverksamhet för träning och tävling
·      Klubbens övriga medlemmar för träning och tävling
·     Golfare med funktionshinder för träning och för HandiGolf-tävlingar
·      Ungdomar 16 år och yngre för fritt spel och lån av klubbor och bollar
·      Deltagare i nybörjarkurser
·      Gäster för Pay & Play-spel
·      Studerande med CSN-medlemskap för spel till nedsatt avgift
·      Grupper från skolor för Prova-på-golf på friluftsdagar
·      Grupper från företag, invandrarföreningar, boende i närområdet för Prova-på-golf

Anläggningen
Korthålsbana med konstgrästee och naturgräsgreener. Sex hål med längderna: 97 m, 123 m, 111 m, 62 m, 101 m och 79 m.

Området är utformat för rörelsehindrade och klubben kommer att arrangera HandiGolf-tävlingar. 

Inom området kommer utmärkning att ske för genomförande av särskilda tekniktester och för genomförande av regelutbildning.

I samband med anläggandet av området har klubbhuset och servicebyggnaden handikappanpassats på ett sådant sätt att både toalett och reception/restaurang kan nås av rullstolsburna.  Restaurangen är härigenom den enda med denna tillgänglighet för rörelsehindrade inom Ösjöområdet, den närmsta finns sju km bort i Borlänge centrum.

Finansiering
Ekonomiska bidrag från
·      Leader Falun-Borlänge (EU)                                    300 000  kr
·      Svenska Golfförbundet (Idrottslyftet)                       100 000 kr
·      Allmänna Arvsfonden                                             712 000 kr
·      Dalarnas Idrottsförbund (RF, Idrottslyftet)               
400 000 kr
                               Summa                                       1 512 000 kr

Ideellt arbete genom ett 50-tal av klubbens medlemmar,  ca 3 000 timmar motsvarande ett värde av 600 000 kr (efter 200 kr/tim) samt resor med egen bil tillsammans ca 640 000 kr.

Organisation
Projektledning                                         Bengt Niklasson
Utformning                                             Leif Engdahl arkitekt
Byggledning                                            Jan Gustavsson byggkonsult
Arbetsledning/ kvalitetssäkring                  Tony Mullborn Course manager och klubbchef
Koordinator materialleverans                     Christer Grabb
Kontaktperson mot Leader Falun-Borlänge  Tommy Isaksson
Markarbeten                                            LUND’S SCHAKT&PLANERING
Husbyggnadsarbeten                                SKANSKA
P-platsskylt                                              Borlänge Energi
Övrig skyltning                                         IR-skylt
Samordnare ideellt arbete                          Ulf Gustafsson och Hans Laurell


Dalsjö Golf satsar för framtiden!!
FinansiärerDalsjö Golf