Aktuell banstatus:
2020-04-10 Banan öppen med sommargreener.
Vi bygger nya tee på några hål. Provisorisk tee på hål 2 och hål 9 röd tee, hål 13 gul tee.   

Dalsjö Golf