Förfarande vid dåligt väder och avbrott i spel vid tävlingsrond

R 5.5 och R 5.7 – Corona anpassning


Tävlingsledningen kan avbryta spelet vid uppkommen eller kommande fara för spelarna eller spelet, t.ex åska, kraftigt regn eller vind.

Tävlingsledningen avbryter spelet med en lång signal. Spelarna skall gå till sina bilar, har spelaren inte tillgång till bil skall spelaren gå till tävlingsledningen som hänvisar spelarna till olika lokaler t.ex. omklädningsrum, restaurang, kansli, shop eller maskinhall – allt för att hålla Coronaavstånd.

Information till spelarna under avbrottet görs via GIT tävling som skickar SMS/mail om ny starttid etc.

Under avbrott är drivingrange, puttinggreen och alla övningsområden på klubben avstängda.

Vid återupptagande av spel får ingen uppvärmning ske genom att slå bollar på klubbens drivingrange/puttinggreen/övningsområde. 

Drivingrange/puttinggreen/övningsområden öppnas när signal för återupptagande av spel sker två (2) signaler upprepade gånger och då skall spelarna var på sitt starthål.


Plikt för brott se Regel 5.5 och 5.7.Dalsjö GK 2020-07-01
Dalsjö Golf