Välkommen till Kupolen Cup 2020![Publicerad: 2020-07-08 13:19:00]

Med tanke på de rekommendationer som Golfförbundet utfärdat och de beslut som Dalsjö GK:s styrelse har tagit, så har seniorkommittén kommit överens om att vi skjuter på starten av årets upplaga av Kupolen Cup till den 3 augusti. Skälen till detta är, att många av oss på grund av ålder eller andra skäl tillhör någon av Folkhälsomyndigheten utpekade riskgrupper.

Vi inleder alltså årets säsong med att starta spelet om Kupolen Cup i vecka 32 och fortsätter fram till och med vecka 39, alltså 8 omgångar där de 5 bästa resultaten räknas. Eftersom vi enligt Golfförbundets rekommendationer inte får anordna tävlingar med klasser för de som är över 70 år, så kommer årets upplaga av cupen endast innehålla två klasser, en damklass och en herrklass. Enligt statuterna som du finner på Dalsjös hemsida så ska det finnas en herrklass för alla över 70 år från röd tee, den klassen finns alltså inte i år. Du som är över 70 år kan dock vid anmälan välja att spela från röd tee även i år. Från och med den 6 juli kommer det att gå att anmäla sig till Kupolen Cup och startavgiften är i år 70 kronor oavsett om man vill nyttja niohålsfika från restaurangen eller inte. Detta eftersom vi anser att det är viktigt att vi bidrar till restaurangens möjligheter att överleva.

För att minimera smittorisken har Dalsjö GK beslutat om några förändringar som kommer att gälla under samtliga tävlingar på Dalsjö, så även för oss seniorgolfare.
Dessa är:
•Hur du betalar startavgiften. Du kan välja att betala via Min Golf när du anmäler dig, eller i shopen som tidigare.
•Hur niohålsfikat kommer att serveras. Restaurangen kommer att ställa ut kaffe och smörgåsar så att ingen behöver gå in och hämta sitt fika.
•Hur scorekortshanteringen ska gå till. Det kanske bästa och säkraste sättet är att föra scoren är via appen ”OnTag Scorekort”. Alternativt att en spelare för samtligas score på ett och samma kort och att man sedan muntligen är överens om att scoren stämmer (inga underskrifter behövs). Den som har fört scoren läser sedan upp vars och ens resultat för tävlingsledningen. Ytterligare ett alternativ är att ta ett kort på det gemensamma scorekortet och via SMS skicka bilden till tävlingsledningen.
•Vi kommer inte att ha någon gemensam avslutning och prisutdelning utan priserna kommer att delas ut enskilt.

Några regelförändringar att tänka på i dessa Coronatider är:
•Det råder ALLTID lägesförbättring med en klubblängd i bunkrar, dock ej närmare hål.
•Bollen är hålad även om en del av densamma sticker upp över greenytan.
•Låt flaggan sitta i hålet och ta upp bollen med den handskbeklädda handen.

Trots att det blir en kortare och annorlunda säsong, hälsar vi dig än en gång välkommen till Kupolen Cup 2020 och hoppas på att den ska gå att genomföra utan risk för din hälsa och ditt välbefinnande.

Vi vill också påminna om att deltagande sker på eget ansvar och att vi håller avstånd samt stannar hemma om vi känner oss sjuka.

Seniorgolfkommittén.

TillbakaDalsjö Golf