Lägesförbättring i sandbunkern![Publicerad: 2020-05-18 11:07:00]

Vi har inga krattor i bunkrarna och kvalitén på bunkerkrattning varierar och bollen kan hamna ospelbar i ett djupt ”fotspår”. Därför inför vi nu (16/5) en lokal regel som ger spelaren rätt att lägesförbättra bollen inom en klubblängd i bunkern, ronden är giltig för handicappåverkan.

En spelare vars boll ligger i en bunker får utan plikt placera en boll i bunkern inom en klubblängd från den ursprungliga bollens läge, dock ej närmare hål.

Spelaren bör jämna ut sanden med sin fot eller en klubba efter slaget.

Alla regelanpassningar för Corona hittar du under dalsjogolf.se/Bana

Då vi inför lägesförbättring i bunker kommer bankpersonalen att maskinkratta bunkrarna mindre frekvent än idag.

// Hcp/regel-kommittén


TillbakaDalsjö Golf